2005-05-29

A Dark Day for Europe

The referendum did not turn out well in France, the axis of evil (Fabius, Wilders and Buffet) prevailed. We can't give up in our quest to unify the people of Europe, and build a federal union of the European people.

Now is not the time perhaps, but the vital elements in the constitutional treaty: more power to the EP, mutual defence guarantees, the Unions foreign minister and the stop of the rotating presidency in the Council; must be implemented as soon as possible; perhaps 2007 when Bulgaria and Romania joins.

We seem to have taken the idea of Europe for granted, today we know we can never do that. We must work together and spread the idea of Europe, on the streets, in the coffee rooms, at work and all other places.

There will come a day when all borders in Europe have been torn down, when we stand together as one people united in diversity. It is not this day, but the day will come.

2005-05-28

Undemocratic Referendums

The best description of the Union is that it is a sui generis entity. The Union has several exclusive areas in which the Union works on a federal level, other areas are treated on a confederal level and other on a state level. So, the Union do have the appearance of a single country in some areas; in defence and foreign policy each state still have veto power and the Union seems to be a union of independent states.

This is of course a problem, even in the new constitution, but at least the constitution moves in the right way (e.g. mutual defence guarantees, more power to the European Parliament and so forth). Especially the move of power to the directly elected EP from the Council is most welcome since this will enhance democracy on the Union level. It is not perfect however, especially since the EP will still not be able to propose new law, but al least it is a step in the right direction.

The goal of every true European should be to transform the Union into a true federal republic.

Tomorrow, the state of France will hold a referendum on the Unions constitution. Several newspapers have pointed on the fact that a lot of French citizens will vote no in order to object against the current government. Can the referendum really be seen as valid if the peoples vote isn't about the constitution, but about the current government?

The ratification of the constitutional treaty will be done by referendums in some states and in other states there will be parliamentary votes. Neither one of there options have any legitimacy as I see it, although the complexity of the question certainly favours the parliamentary ratification. National referendums are inherently undemocratic in this specific question, the only valid and legitimate ratification procedure as I see it would be a joint European referendum and parliamentary ratification.

Having a referendum in each state is just plain wrong since this means that one Swede would be worth 7 Frenchmen, 2 Dutch or 0.5 Finns. Having individuals being valued with different levels of importance like this is counter to the idea of equality.

Non the less, tomorrow there is a referendum in France and on the first of June there is a referendum in the Netherlands.

I plead to you my fellow Europeans, vote oui or ja. Not for the sake of France or the Netherlands, but for the sake of the Union.

2005-05-24

Göran Persson vs Fredrik Reinfeldt

I tisdagens debatt kan vi notera följande:

Tid 7:15:
GP: "..och <av med glasögonen> det klart att du inte vill använda ordet, det är så besudlat."

Tid 7:30:
GP: "..om man är en vanlig industriarbetare, för HONOM är det, eller för HENNE om det är en kommunalarbetare", vadå låsta könsroller?

Tid 15:40:
FR: "det är det som är den Göran Perssonska återvändsgränden"


Credits till pluto^ som har skarpa öron.

2005-05-17

Telia's censour defeated by the EFF

Thank the gods for the EFF. They released a system developed in conjunction with the U.S. Navy that anonymise your network traffic.

The system is called Tor and is free as in freedom. It works on Mac OS X, Linux and Windows. It is based on a concept called onion routing. It basically works by having a local proxy-server that connects to a Tor server through TLS, this server in turn routes the packets forward to another router and so on, until it reaches the destination server.

This is a great thing for freedom and human rights, since no government can track or eavesdrop on the communication that an individual is conducting.

So it begins...

Telia has now made their child pornography filter active. Telia is going to monitor all Internet traffic in Sweden. It does not affect all Internet users, but most of them, including customers of Spray, Glocalnet and Bredbandsbolaget.

The fact that this is against the spirit of article II-67 of the constitution (which is based on the ECHR) nobody seems to care about, and nobody seems to worry that someone will look over their shoulder every single second they are online.

Everyone has the right to respect for his or her private and family life, home and communications.

Bibliography
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,646434,00.html

2005-05-14

Nederlanders stem JA!

Nederlanders, stem ja in de referendum van de grondwet. De grondwet zijn de meeste belangrijke kwestie van de toekomst van Europa. Als je nee zeggen, dan zeggen je ja van de Nice-verdrag, en dat verdrag kan niet werk met 25 lidstaten.

En denk moeten je, van je Europese broders en zusters. Ik zeggen: Ik ben een Europees en niet een Zweeds; wat zijn je?

Sorry about my Dutch, probably lots of spelling errors. Please write a comment about any linguistic errors.

Please vote yes, for the sake of the Union!

Mjukvarupatent

Något ruttet i Bryssel


Rubriken skall inte tolkas som något antieuropeiskt. Den är ett uttryck för hur illa och odemokratiskt den europeiska beslutsprocessen fungerar. Jag är mycket europavänlig, och för att vara ännu mer tydlig, europafederalist.

Det som hänt nu är Ministerrådets beslut om en gemensam hållning i frågan om hurvida mjukvarupatent skall vara tillåtna eller ej i EU.

Händelserna hittills


För att förstå det hela måste man gå tillbaka till ruta 1 då Kommissionen lämnade över ett förslag för att harmonisera patentreglerna om mjukvara och datorimplementerade uppfinningar. Förslaget fick tusentals små och medelstora IT-företag samt tiotusentals programmerare att bli upprörda. En intensiv lobbykampanj startades för att hindra parlamentet att släppa igenom direktivet utan tillägg. Problemen med ursprungstexten var flertaliga. Bland annat saknades det en tydlig definition på teknik, som om man vill kan tolkas som marknadsföringsteknik, dansteknik eller något annat orimligt. Det behövdes därmed en definition av ordet teknik så att det endast inkluderar sådant som handlar om att kontrollera naturkrafterna.

Efter Europeiska Parlamentets första läsning hösten 2003 skickades direktivet (med ändringarna som lagade direktivets oegentligheter) vidare till Ministerrådet för rådets första läsning. Ministerrådet valde att ta fram en ny text utan Parlamentets ändringar. Texten blev informellt accepterad efter diskussion i maj 2004. Omröstning skulle hållas senare.

I december 2004 försökte rådet att få förslaget formellt accepterat under ett möte med rådet för Jordbruks- och fiskeriaffärer. Förslaget låg då som ett punkt som kan accepteras utan diskussion. En polsk minister anlände i sista minut och stoppade det hela. Samma sak upprepade sig i januari 2005.

När FFII's representant talade med rådsdiplomat och frågade om varför rådet vägrade gå tillbaka till förhandlingar om frågan svarade han: "This is not a banana republic!", d.v.s. Jag vägrar lyssna på det folkvalda Europaparlamentet för att Unionen inte är en bananrepublik.

Den 17e februari 2005 samlades cirka 300 (till största delen liberala) företagare, mjukvaruutvecklare och politiker från hela Europa i Bryssel och demonstrerade mot direktivet.

I mars 2005 samanträdde rådet för den inre marknaden (den här gången rätt sammanslutning av ministrar) och röstade igenom förslaget i brott mot Ministerrådets "Rules of Procedure".

Ordförande från Luxemburg sade: "We are adopting this Common Position today for institutional reasons as not to create a precedent".

Hoppet hänger nu på att Europaparlamentet blockerar eller ändrar förslaget. För detta behövs absolut majoritet. Det verkar dock som att parlamentet kommer att återinföra alla de tidigare ändringarna.

Problemen med mjukvarupatent


Som liberal är man generellt sett ganska patentvänlig, men man måste naturligtvis se på det hela ifrån varje bransh. Exempelvis är tanken på att patentera en film eller ett musikstycke helt absurd. Patent på läkemedel och tekniken och processen involverad i att isolera specifika gener är svåra att ifrågasätta. The Economist har dock vid ett flertal tillfällen påpekat att det nuvarande patentsystemet inte fungerar.

Mjukvara är dock inte något man kan tillämpa patent på. Det finns ett antal anledningar till detta. En av dessa är att programvara redan är skyddat av upphovsrätten och att det är olämpligt att ha dubbelt skydd. En annan är att en patentansökan skall beskriva hur man löser ett problem, patent på mjukvara gör detta mycket sällan (det är inte orimligt att det går åt ett par miljoner rader kod för att implementera vissa patent) och då de gör det är det oftast fråga om mycket triviala saker.

Thomas Östros uttalade sig i SvD efter rådets beslut. "Jag är starkt för patent, det är mycket viktigt för Ericsson och Nokia men också för småföretag." Ericsson och Nokia kan nog säkerligen tycka att det hade varit bra, men de har inga problem att söka ett EPO-patent för de cirka €30 000 som det kostar. Ett småföretag har väldigt sällan medlen till detta.

Vidare så säljer Östros ut Unionens ekonomi och utvecklingsmöjligheter då av de mer än 30 000 mjukvarupatent som redan är beviljade (men ej giltiga) i Unionen tillhör majoriteten amerikanska företag. Blir mjukvarupatent lagliga kommer dessa att omedelbart bli giltiga, och europeisk industri kommer att offras.

Normalt kan större företag ordna korslicensieringsavtal. Unionens mjukvarubranch är dominerad av små och medelstora företag. Dessa företag har mycket svårt att ordna korslicensieringsavtal med större bolag, då ett litet bolag har säg 5 parent jämfört med det stora bolagets 5000 patent.

En avsevärd del av beviljade mjukvarupatent är dessutom antingen triviala och / eller för generella. I vissa fall kan man inkräkta på ett patent med en enda rad kod, och ett inte allt för stort program kan innehålla över 300 000 rader kod.

Följande (RSA-kryptering) var patenterat tills för ett par år sedan, beskrivningen här är marginellt kortare än kodmassan som krävs för att implementera det hela:
Låt p, q vara primtal,
Låt n = pq
Låt m = (p-1)(q-1)
Låt e vara ett heltal och 3 < e < m och e skall vara koprimt till m.
Beräkna d enligt: ed = 1 (mod m)
Nu gäller:
C = M^e (mod n)
M = C^d (mod n)

Som ett exempel kan vi ponera att vi vill starta en webb-butik för att sälja böcker ifrån Contra. Man vill ju inte tvinga kunderna att fylla i kreditkorts- och leveransuppgifter för varje bok. Man kan då ganska enkelt fundera ut två lösningar. 1) Låt kunden registrera sig en gång, lagra kundens uppgifter i en databas och bara låta honom klicka på en knapp vid boken för att köpa den. 2) Låt kunden klicka på en knapp "Lägg i kundvagn" och sedan fylla i uppgifter då han "går till kassan". Båda dessa lösningar kommer automatiskt då man utvecklar webbshopen, båda är patenterade. Det ena iform av 1-Click av Amazon det andra "kundvagnspatentet" är patenterat hos EPO; patentnummer EP807891 och EP784279. Dessutom är hela konceptet med webbshop patenterat; nummer EP803105 och EP738446. Andra patent som är beviljade är hur man betalar med kreditkort via nätet; EP820620 och EP779587.

För mer info kan ni ta en titt på: http://webshop.ffii.org/ där ni kan se vad du råkar ut för om ni någonsin startar en web-butik.

Ett annat problem som kommer dyka upp är bolag som inte utvecklar något men som livnär sig på att köpa upp patent och stämma andra. I Förenta Staterna finns det ett bolag som har patent för hur man skickar film över Internet (inte för att det är någon större skillnad på att ladda ner en film jämfört med vilken annan fil som helst, om man bortser från realtidsaspekterna). Detta bolag började med att stämma porrbolag som lät kunder ladda ner film, detta väckte ju sympati för patentbolaget som kämpade mot den elaka porrindustrin som uppenbarligen inte hade någon respekt för intellektuella rättigheter. Efter tillräckligt många rättsfall där porrbolag förlorat har patentbolaget nu börjat stämma universitet och "vanliga" företag.

Bibliografi
http://webshop.ffii.org/
http://www.ffii.org/
http://www.ffii.se/
http://www.nosoftwarepatents.com/

ISP traffic monitoring

Recently Telia, the Swedish state owned phone company. After public outcry, decided to install filters that would block internet traffic to child pornography sites on the Internet. Fighting kiddie porn is of course an honourable task; however, the means must be discussed.

What Telia is doing is just plain wrong, and unfitting in a democratic society (the Swedish minister of justice Thomas Bodström is also very wrong as he has threatened with legislation if the ISPs don't install such a system). If there would be a Big Brother award in Sweden, surely Telia and / or Bodström would deserve this award. The system is modelled after the one installed in the UK by British Telecom.

What is happening now is that Telia is installing filters, that will scan all Internet traffic passing through their servers and routers, these filters will then block traffic to and from specific servers that has been identified serving kiddie porn.

The main problem here is of course not the fight against child pornography, but the fact that such filters are being installed. It is easy to conceive that the government might threaten the ISPs into blocking other traffic, and it will happen. First it will be extended to hate crimes on the Internet, i.e. the blocking of neo-nazi, anti-gay, anti-islam web pages. Further on it might be other sites that are included especially those that are "uncomfortable" for the government.

This has to stop immediately!

Bibliography:
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,615873,00.html
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,615628,00.html