2014-06-02

Reinfeldt skämmer ut Sverige

Som många vet genomfördes en reform i Lissabonfördraget om att se till att kommissionspresidenten utses efter att ta hänsyn till parlamentsvalet (lite som att talmannen bör ta hänsyn till valresultatet när han utser någon till att bilda regering, fast det kanske inte finns något juridiskt krav på att talmannen måste göra det, bara en defacto regel eftersom riksdagen inte hade godtagit något annat).

Flera år sedan deklarerade EU parlamentet att man ansåg att kommissionspresidenten skulle väljas ifrån en lista av toppkandidater som de europeiska partigrupperna utsett.

Detta var välkänt sedan år tillbaka, samtidigt valde de stora partigrupperna att utse toppkandidaterna med början förra året.

För EPP som M och KD är med i valde man Juncker. I smyg bojkottade dock Moderaterna omröstningen under EPP-konventet (Reinfeldt har tidigar uttalat sig vara mot europeisk parlamentarism).

I vilket fall drevs valrörelsen med klar deklaration om att kommissionspresidenten skulle bli en av partigruppernas kandidater, inklusive uppmärksammade artiklar i Svenska tidningar.

Moderaterna var iofs mot parlamentarismen sedan länge, men då de inte deklarerat sitt motstånd mot den nya ordningen med kandidater till kommissionspresidentsposten tydligt under valdebatten till EU-parlamentet, gick samtliga väljare som röstade EPP och röstade på Juncker (lite som en röst på Moderaterna i riksdagsvalet är en röst på Reinfeldt som statsminister).

Nu velar Reinfeldt tillsammans med Cameron och Orban om att stödja Juncker, trots att det varit tydligt att i parlamentsvalet var en röst på M eller KD en röst på Juncker. Renfeldt bör skämmas över det uppenbart antidemokratiska i detta.

Hur hade det sett ut om talmannen inte tog hänsyn till valresultatet när han utser statsministern och tog någon utomstående, eller om den brittiska drottningen inte tog hänsyn till resultatet till det brittiska parlamentsvalet och valde en annan än partiledarna som kämpat om posten?

Reinfeld skämmer ut Sverige i Europa och visar sitt ansikte som antidemokrat.